Khong Guan //Johnson | Zhiying | Joshua | Lian Cheng | Jin Han


Khong Guan //Zack | Yee Shi | Kelvin Lam | Eileen


Khong Guan //Shirlene | Layting | Joeann |


Khong Guan //Nash | Reeve | Sean | Alvin


Energy for All //Nash | Jinhan | Shirlene | Layting


Energy for All //Kelvin Koh | Sya Sya | Eileen


Energy for All //Grace | LuJia | Sean | Zack


Energy for All //Reeve | Kiat Xuan | Stephnie | Yee Shi


Dining with Aiden - Animal Planet Promo //Nash


Esplanade FYI Projection //Sya Sya | Maizurah | Eileen


Music Live Projection //Sean | Zhi Ying | Liyana | Sya Sya | Joshua


Esplanade FYI Projection //Layting | Joeann | Joshua | Nash | Johnson | Reeve | Zack


The Proboscis Monkey - Animal Planet Promo //Johnson


Esplanade FYI Projection //Grace | Shirlene | Nad


Endangered Ring-tailed Lemurs - Animal Planet Promo //Reeve


Esplanade FYI Projection //Alvin | Allen | Joshua | Liyana | Athira


Kinetic Typography //Nash


Sweet Paradise //Kelvin Lam | LuJia | Jeslyn